Wybór stawki za kliknięcie

Dodając słowa kluczowe do kampanii AdWords określamy maksymalną stawkę, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za reklamę. Najczęściej jednak sama opłata za kliknięcie wynosi mniej niż stawka, która zastała ustawiona przez nas za kliknięcie i zależy bezpośrednio od tego, ile gotowi są zapłacić za dane słowo kluczowe nasi konkurenci.

To, ile jesteśmy w stanie zapłacić za kliknięcie ma bardzo duży wpływ na to, na której pozycji w linkach sponsorowanych będziemy (innym czynnikiem mającym wpływ na tę pozycję jest Wynik Jakości reklamy, który określa jak dobrze tekst naszej reklamy jest dopasowany do słowa kluczowego oraz jak często nasza reklama jest klikana przez użytkownika).

Szczegółowy opis systemu aukcyjnego Gogola również wykracza poza zakres tego przewodnika. Osoby, które chciałyby go poznać mogą znaleźć informacje o nim w moim artykule:
Wynik Jakości Google

No comments yet. Be the first.

Leave a reply